Kontakt

ADRES
MULTI COMMUNICATIONS
UL. DOMANIEWSKA 50B

02-672 WARSZAWA, POLSKA

tel.: +48 22 845 04 36
fax: +48 22 845 65 92
e-mail: multi@multipr.pl
www.multipr.pl

MULTI COMMUNICATIONS SP. Z O O. SP. K.,
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (02-672) PRZY UL. DOMANIEWSKA 50B.

Sąd rejonowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS. 0000465660
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN
NIP: 521-343-67-12

MULTI COMMUNICATIONS SP. Z O O.,
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (02-672) PRZY UL. DOMANIEWSKA 50B.

Sąd rejonowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS. 0000052017
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN
NIP: 521-008-77-60