Klient


YIT

Klient

YIT

YIT Development jest częścią fińskiego koncernu YIT, jednego z największych deweloperów w Europie. Zrównoważony rozwój tkanki miejskiej, funkcjonalna architektura i troska o komfort mieszkańców mają stanowić główne walory planowanych inwestycji.

Celem YIT jest umacnianie się na pozycji wiodącego europejskiego dewelopera, firmy budowlanej oraz dostawcy usług świadczonych z największą odpowiedzialnością. Koncern stale dąży do zapewnienia klientom obsługi na najwyższym poziomie poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań mieszkaniowych.
Więcej o YIT na stronie http://www.yit.pl/