Klient


Klient

Veolia

Multi Communications prowadzi kampanię „Ogrzewamy Inteligentnie” dla projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza. Inwestycja o wartości 52 mln zł jest realizowana przez firmę Veolia Energia Warszawa i ze względu na wymiar ekologiczny uzyskała dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentna Sieć Ciepłownicza to projekt wielopoziomowy, rozłożony w czasie i łączący specjalistyczne kompetencje. Multi Communications odpowiada za przygotowanie koncepcji i przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Do zadań agencji należą m.in. działania z zakresu media relations, organizacja spotkań z mieszkańcami oraz zaplanowanie, a także realizacja kampanii na nośnikach outdoorowych.