Klient


Qualia

Klient

Qualia

Multi Communications wspiera procesy zarządzania relacjami z interesariuszami należącej do Grupy PKO Banku Polskiego spółki deweloperskiej od maja 2013 roku. Zakres odpowiedzialności obejmował dotychczas, między innymi, współpracę z mediami w ramach biura prasowego. Agencja zrealizowała także cykl szkoleń związanych z praktycznymi aspektami wystąpień medialnych i współpracy z dziennikarzami dla przedstawicieli Zarządu spółki i kluczowych z punktu widzenia komunikacji zewnętrznej dyrektorów.

Ostatnie aktywności dotyczą, przede wszystkim, strategicznego doradztwa w zakresie dialogu społecznego związanego z realizowanymi projektami inwestycyjnymi.