Klient


DB Schenker Logistics

Klient

DB Schenker Logistics

Okres współpracy

Od 3 kwietnia 2006 r. – obecnie

Opis klienta

DB Schenker Logistics w Polsce to wiodący operator logistyczny, należący do Grupy DB Schenker – lidera na rynku dostawców zintegrowanych usług logistycznych na świecie. DB Schenker jest częścią Grupy Deutsche Bahn. Firma zarządza globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów wiodących marek. Prowadzi projekty dedykowane różnym branżom. Strategiczne cele firmy są silnie związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem.

Działania

Multi Communications od 2006 roku prowadzi działania z zakresu PR korporacyjnego dla DB Schenker Logistics. Odpowiadamy za realizowanie media relations i prowadzenie biura prasowego. Dbamy o rozpoznawalność DB Schenker Logistics jako firmy odpowiedzialnej społecznie, promując jej inicjatywy z zakresu CSR oraz wyróżnienia i nagrody na tym polu. Zapewniamy wsparcie komunikacyjne kolejnym edycjom programu wolontariatu pracowniczego „Czas Pomagania w DB Schenker Logistics”, a także innym projektom jak np.: cykliczne turnieje sportowe dla pracowników czy Mistrzostwa Bezpiecznej i Ekonomicznej Jazdy dla kurierów współpracujących z firmą. Od 2008 roku zakres współpracy został poszerzony o wsparcie marketingowe, w tym prowadzenie strony www oraz intranetu. Od 2009 roku wspieramy także komunikację wewnętrzną – odpowiadamy za redakcję miesięcznika dla pracowników „Teraz DB Schenker Logistics”. Wydaliśmy już blisko 60 numerów tego czasopisma.

Efekty

Kompleksowe działania PR prowadzone przez Multi Communications wpływają na wzmocnienie wizerunku firmy, wzrost jej rozpoznawalności i podtrzymanie dobrych relacji z różnymi grupami interesariuszy. Realizacja strategii PR dla DB Schenker Logistics w 2012 roku otrzymała nominację w kategorii PR korporacyjnego w Złotych Spinaczach 2013. Multi Communications udało się w ostatnich 5 latach współpracy zwiększyć całkowitą liczbę publikacji w mediach drukowanych na temat DB Schenker Logistics średnio
o 10% w skali roku.